Ekspert

Niniejsza informacja skierowana jest do wszystkich organów procesowych.

Wykonuję ekspertyzy dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji oraz służb państwowych.

  • Zapewniam krótkie terminy wykonania ekspertyz (2 tygodnie – max. do 30 dni, a w sprawach pilnych termin ustalany jest indywidualnie);
  • możliwy dojazd na miejsce zdarzenia oraz osobisty odbiór materiałów do ekspertyzy;
  • indywidualne i bezpłatne porady dla zleceniodawców;
  • bieżąca informacja odnośnie przebiegu ekspertyzy oraz innych ważnych kwestii;
  • pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie broni palnej w zakresie broni, amunicji i balistyki;
  • pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie taktyka i technika interwencji w zakresie samoobrony i środków przymusu bezpośredniego.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS