Badanie amunicji i materiałów wybuchowych

  • badanie identyfikacyjnego łusek i pocisków ( analiza, czy łuska pochodzi
    z naboju wystrzelonego z badanej broni);
  • badanie amunicji centralnego i bocznego zapłonu, w tym hukowej, gazowej, oświetlającej i specjalnej;
  • badanie materiałów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz urządzeń wybuchowych;
  • ustalenie, czy dany przedmiot jest amunicją do broni palnej w rozumieniu aktualnych przepisów ustawy o broni i amunicji;
  • ustalenie typu, wzoru i kalibru amunicji;
  • ustalenie sprawności technicznej amunicji do odstrzelenia z broni palnej.
 

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS