Eksperyzy w zakresie samoobrony

  • stosowanie sztuk walki w samoobronie;
  • ocena zachowania osoby (ofiary) w samoobronie.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS