Badanie broni:

 • ustalenie, czy dany przedmiot jest bronią palną w świetle obowiązujących przepisów;
 • określenie rodzaju broni palnej;
 • badanie broni palnej bojowej ( w tym maszynowej);
 • badanie broni myśliwskiej;
 • badanie broni sportowej bocznego i centralnego zapłonu;
 • badanie broni czarnoprochowej;
 • badanie broni gazowej i obezwładniającej;
 • badanie broni pneumatycznej;
 • badanie miotaczy gazowych;
 • badanie broni elektrycznej (paralizatory);
 • określenie stanu technicznego i zdolności użytkowej broni;
 • badanie śladów użycia broni palnej;
 • sprawdzenie, czy broń była przerabiana;
 • identyfikacja broni na podstawie łusek i pocisków;
 • ustalenie kalibru broni;
 • badanie kusz;
 • badanie kastetów i nunczaków;
 • badanie pałek;
 • badanie broni białej w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS