Pozostałe ekspertyzy

  • ocena szkoleń z użyciem broni palnej pod względem ich prawidłowego
    i metodycznego przebiegu oraz zachowania warunków bezpieczeństwa;
  • ocena funkcjonowania strzelnic.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS