Ekspert - mgr inż. Jarosław Grzelka

Moja wiedza i doświadczenie wynikają m in.:

  • z charakteru wykonywanej pracy zawodowej;
  • z wykonanych ekspertyz dla prokuratur, policji (w tym CBŚP);
  • z posiadanych uprawnień: instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe, instruktora strzelań bojowych i praktycznych, instruktora taktyki i techniki interwencji, instruktora samoobrony i walki w bliskim kontakcie oraz instruktora systemu walki i bezpiecznego posługiwania się bronią;
  • z moich zainteresowań;
  • z praktyki jako prowadzącego szkolenia z ww. tematyki;
  • z odbytych szkoleń doskonalących i wymiany doświadczeń z funkcjonariuszami i żołnierzami różnych formacji;
  • ze znajomości specyfiki formacji mundurowych i zachowań potencjalnych agresorów (przeciwników, napastników);
  • z planowania działań z użyciem broni palnej oraz ŚPB na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Od dnia 15.12.2014r.  pełnię funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim w dziedzinie broni palnej w zakresie broni, amunicji i balistyki (Nr A-0131-477/14 z dn. 15.12.2014r). Wykonywane przeze mnie ekspertyzy z zakresu badania broni mają na celu ustalenie rodzaju badanej broni, jej sprawności lub identyfikację broni na podstawie pozostawionych łusek od amunicji bądź pocisków. Możliwa jest również ocena odległości, z jakiej został oddany strzał czy też określenie uszkodzenia postrzałowego.

Ponadto z  dniem 26.10.2015 r. Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ustanowił mnie biegłym sądowym w dziedzinie  taktyka i technika interwencji w zakresie samoobrony i środków przymusu bezpośredniego.

Powyższe informacje zostały potwierdzone w złożonych przeze mnie dokumentach adresowanych do Prezesa Sadu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

W związku z powyższym zapraszam do współpracy. Zapewniam przy tym, że zlecone zadania wykonam bez zbędnej zwłoki. Potwierdzam swoją dyspozycyjność w zakresie czynności wykonywanych na miejscu zdarzeń w przypadku, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS