Ekspertyzy balistyczne

 • ustalenie parametrów balistycznych;
 • ustalenie miejsca i odległości, z jakiej został oddany strzał;
 • określenie toru i kierunku lotu pocisku;
 • pomiar energii kinetycznej pocisków wystrzelonych z lufy;
 • badanie śladów użycia broni palnej;
 • analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów;
 • ustalenie, czy dane uszkodzenia zostały spowodowane postrzałem z broni palnej;
 • ustalenie otworu wlotowego i wylotowego;
 • wyznaczenie kanału postrzałowego;
 • ustalenie ilości pocisków powodujących dane uszkodzenia;
 • ustalenie wzajemnego położenia strzelającego i osoby postrzelonej.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS