Wycena i czas realizacji

Wstępna cena szacowana jest na podstawie telefonicznego lub mailowego opisu zakresu ekspertyzy.

Ostateczna cena uzależniona jest od jakości, stanu technicznego i ilości materiału dowodowego oraz zastosowanych technik, a także zakresu pracy koniecznej do wykonania w celu udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez zlecającego.

Ostateczna cena i termin ustalane są po przekazaniu lub po dokonaniu wglądu w materiał będący przedmiotem opinii.

Nie ma możliwości określenia pełnej i kategorycznej  ceny na podstawie samego opisu sprawy przez zlecającego.

Analiza wstępna wykonywana jest nieodpłatnie.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS